[1]
V. V. Fabre, “EDITORIAL”, RBC&G, vol. 11, nº 20, jun. 2022.