Apotheke, R. (2016) “Editorial”, Revista Apotheke. Florianópolis, 2(2). doi: 10.5965/2447267222016006.