Apotheke, R. (2018) “Editorial”, Revista Apotheke. Florianópolis, 4(2). doi: 10.5965/24471267422018006.