Apotheke, R. (2018) “Editorial”, Revista Apotheke. Florianópolis, 3(3). doi: 10.5965/24471267332017006.