Navarro, Luana. 2016. “Nós”. Revista Apotheke 2 (1). Florianópolis. https://doi.org/10.5965/24471267212016052.