Apotheke, R. (2016). Editorial. Revista Apotheke, 2(2). https://doi.org/10.5965/2447267222016006