Scheid, D. G., & Galvani, M. A. M. (2022). Escola Popular de Artes. Revista Apotheke, 8(1), 096–113. https://doi.org/10.5965/24471267812022096