Apotheke, R. (2018). Editorial. Revista Apotheke, 3(3). https://doi.org/10.5965/24471267332017006